Ai không có quyền thành lập doanh nghiệp

Ai không có quyền thành lập doanh nghiệp? Đây là câu hỏi mà người muốn thành lập doanh nghiệp nhất định phải biết để xác định rõ quyền của mình.

1. Quyền thành lập doanh nghiệp là quyền hạn chế

Theo điều 5 Nghị định 78/2015, thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân, tổ chức và được Nhà nước bảo hộ.

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập doanh nghiệp “theo quy định pháp luật”. Hiện nay, luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan có đưa ra các điều kiện về người thành lập công ty như điều kiện về năng lực hành vi, năng lực pháp luật, công việc cá nhân, …

Do đó, quyền thành lập doanh nghiệp dù rất mở rộng đối tượng nhưng vẫn có những cá nhân, tổ chức không có quyền này.

2. Ai không có quyền thành lập doanh nghiệp

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nêu ra những đối tường không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, không được góp vốn, mua cổ phần.

Thứ nhất, năng lực hành vi dân sự không đáp ứng:
  • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
Lý do luật hạn chế:

Khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp đi vào hoạt động, người đứng đầu doanh nghiệp phải biết cách điều hành công ty để phát triển, chịu trách nhiệm pháp lý với khách hàng, đối tác, nhà nước. Do đó, nếu năng lực hành vi dân sự của người thành lập công ty không đủ, người thành lập không phải chịu trách nhiệm với hành vi vi phạm pháp luật thì không thể đảm bảo tính pháp lý cho người thứ ba.

Thứ hai, người thuộc cơ quan nhà nước không được thành lập doanh nghiệp:
  • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
Lý do hạn chế:

Để tránh xuất hiện quyết định tư lợi, giao dịch tư lợi, không vì lợi ích chung của nhân dân, nhà nước.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 16, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *