Cách bảo vệ khi nhãn hiệu bị xâm phạm

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu là hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Khi phát hiện cá nhân tổ chức nào có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của mình. Chủ sở hữu có thể thực hiện các cách bảo sau:

1. Áp dụng biện pháp công nghệ.

Chủ sở hữu đưa ra các thông tin liên quan đến nhãn hiệu của mình lên sản phẩm, phương tiện dịch vụ. Nhằm thông báo rằng, nhãn hiệu đang là đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu của mình đang được bảo hộ. Và khuyến cáo người khác không được xâm phạm.

Các thông tin cần được đưa ra để đưa lên sản phẩm, phương tiện dịch vụ bao gồm:

  • Căn cứ phát sinh
  • Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
  • Chủ sở hữu nhãn hiệu
  • Phạm vi, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu
  • Các thông tin khác về quyền sở hữu trí tuệ.

Có thể hiểu đây là cách quảng bá sản phẩm của chính công ty mình. Để mọi người, người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Và để mọi người biết đến nhãn hiệu của mình.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân chấm dứt thực hiện hành vi xâm phạm.

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện bằng cách thông báo bằng văn bản cho người xâm phạm. Trong văn bản thông báo phải có các thông tin chỉ dẫn về căn cứ phát sinh; Văn bằng bảo hộ; phạm vi; thời hạn bảo hộ. Và phải ấn định một thời hạn hợp lý để người xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm.

3. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

Khi thực hiện cách này, chủ sở hữu sẽ phải có đơn yêu cầu và phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo.

4. Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài.

Đây có thể được coi là cách cuối cùng để bảo vệ khi bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu. Chủ sở hữu cũng sẽ nộp đơn, và các tài liệu, chứng cứ chứng minh về hành vi vi phạm đến tòa án hoặc trọng tài. Quá trình thực hiện sẽ áp dụng theo luật chuyên ngành.

Việc khởi kiện ra tòa án hay trọng tài sẽ có thể tốn một thời gian dài và có thể tốn một khoản chi phí lớn.

5. Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu.

Người vi phạm có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hình sự, hay hành chính. Tùy thuộc theo tính chất, mức độ vi phạm. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách bảo vệ khi bị xâm phạm nhãn hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com  luatsohuutritue.vn

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *