Cách lập danh sách thành viên/cổ đông khi đăng ký doanh nghiệp

Trong hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hay công ty hợp danh, đều cần có tài liệu về danh sách thành viên/cổ đông đối với từng loại hình. Bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ về cách lập danh sách thành viên/cổ đông khi đăng ký doanh nghiệp

1. Nội dung cần thiết phải có

Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà danh sách trên thông báo người khác nhau:
  • Đối với công ty TNHH: Danh sách thành viên
  • Công ty hợp danh: Danh sách thành viên
  • Và công ty cổ phần: Danh sách cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài.
Danh sách thành viên/cổ đông có các nội dung chủ yếu sau:
  • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác nếu là cá nhân
  • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức
  • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
  • Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn phần vốn góp của từng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2.Mẫu danh sách

Hiện nay, các mẫu danh sách về thành viên, về cổ đông sáng lập hoặc nhà đầu tư nước ngoài theo phụ lục ban hành kèm thông tư 02/2019/TT-BKHDT.

Cụ thể:

STT Danh  mục Ký hiệu
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6
Danh sách cổ đông sáng lập Phụ lục I-7
Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Phụ lục I-8
Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách lập danh sách thành viên/cổ đông, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, toà nhà 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *