Người nộp đơn cần làm gì khi việc tiến hành đăng ký sáng chế không suôn sẻ

Đơn đăng ký sáng chế sau khi được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ được tiến hành thẩm định hình thức và thẩm định nội dung. Khi tiến hành đăng ký đơn yêu cầu có thể gặp phải nhiều vấn đề như đơn có thiếu sót, sai sót cần sửa đổi, bổ sung, đơn bị phản đối bởi bên thứ ba, đơn không đáp ứng yêu cầu về hình thức và nội dung. Vậy Người nộp đơn cần làm gì khi việc tiến hành đăng ký sáng chế không suôn sẻ? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này .

1. Đơn đăng ký sáng chế có thể được nộp bằng cách nào?

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể tự mình nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc có thể (nhưng không bắt buộc) nộp đơn đăng ký sáng chế thông qua dich vụ của một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

– Nếu tổ chức, cá nhân chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký sáng chế, và không muốn tham vấn Cục sở hữu trí tuệ, thì nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp – thuê một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình làm và nộp đơn.

2. Người nộp đơn cần làm gì khi việc tiến hành đăng ký sáng chế không suôn sẻ.

– Trong trường hợp được Cục sở hữu trí tuệ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc dự định từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ đơn cần sửa chữa những thiếu sót của đơn (nếu có thể) hoặc nêu ý kiến phản bác lý do dẫn đến dự định từ chối cấp Bằng độc quyền không xác đáng của Cục Sở hữu trí tuệ.

– Trường hợp được Cục sở hữu trí tuệ thông báo về việc có người khác phản đối việc cấp Bằng độcq uyền sáng chế/ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Người nôp đơn có thể sửa đổi Bản mô tả nhằm thu hẹp phạm vi của Yêu cầu bảo hộ (nhưng không được làm thay đổi bản chất) của sáng chế hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của người phản đối.

– Để khắc phục thiếu sót của đơn, Người nộp đơn có thể sửa đổi đơn, tuy nhiên việc sửa đổi đơn không được làm thay đổi bản chất của sáng chế và không được mở rộng phạm vi của Yêu cầu bảo hộ sáng chế.

– Nếu không đồng ý với các quyết định của Cục sở hữu trí tuệ người nộp đơn có thể khiếu nại trước tiên với Cục trưởng Sở hữu trí tuệ. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, người nộp đơn có thể khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học avf Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về đăng ký sáng chế. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *