Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp hết những thắc mắc khi bạn cần thay dổi thông tin về Giấy chứng nhận quyền tác giả; hoặc trong trường hợp Giấy chứng nhận của bạn bị mất hoặc rách nát thì bạn có thể tiến hành xin cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mới.

  1. Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả là một trong những quyền của tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả được pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Bằng cách cấp cho tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, . Tuy nhiên trong cuộc sống không thể tránh khỏi có những trường hợp giấy chứng nhận bị rách nát, bị mất. Hay có những trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả bị thay đổi; đồng nghĩa với việc Giấy chứng nhận sẽ không còn giá trị. Lúc này có thể làm thủ tục xin cấp lại hoạc đổi giấy chứng nhận.

  1. Các trường hợp cấp lại, cấp đổi Giấy chhứng nhận đăng ký quyền tác giả

Điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định các trường hợp thực hiện cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận cụ thể như sau:

  • Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp: Giấy chứng nhận bị mất hoặc rách nát.
  • Cấp đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp: thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
  1. Hồ sơ đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả

   Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;
  • .Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
   Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;
  • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn; nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Bris Law hân hạnh được hỗ trợ cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì  thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *