Chi phí cấp mới mã số mã vạch theo quy định pháp luật

Khi đăng ký sử dụng mã số mã vạch, doanh nghiệp cần phải đóng các phí theo quy định pháp luật. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bris Law xin được chia sẻ thông qua bài viết chi phí cấp mới mã số mã vạch.

1. Ai là người nộp phí

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch phải nộp phí cấp mã số mã vạch theo quy định tại Thông tư này.

Người nộp phí nộp tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ).

2. Mức thu phí

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC, mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch là:

STT Phân loại phí Mức thu
(đồng/mã)
1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng) 1.000.000
2 Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) 300.000
3 Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) 300.000
Ngoài ra, khi đăng ký sử dụng mã số mã vạch, doanh nghiệp cần đóng phí duy trì sử dụng mã hàng năm.

Đối với từng loại mã số mã vạch khác nhau, mức thu phí là khác nhau, cụ thể:

STT Phân loại phí Mức thu
(đồng/năm)
1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1  
1.1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm) 500.000
1.2 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm) 800.000
1.3 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm) 1.500.000
1.4 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm) 2.000.000
2 Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) 200.000
3 Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) 200.000

 

Lưu ý: Nếu được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã sau ngày 30/6 thì nộp 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã theo quy định trên.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chi phí cấp mới mã số mã vạch, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 16, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *