Chi phí đăng ký mã số mã vạch năm 2021 như thế nào?

Với số lượng hàng hóa lớn được cung cấp từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, với những đặc tính khác nhau, kênh thương mại và tốc độ tiêu thụ khác nhau. Những người quản lý hàng hóa trong các trung tâm thương mại hay chính nhà sản xuất cũng không thể mô tả bằng chữ viết cho mỗi sản phẩm do đó yêu cầu đặt ra là mã hóa thành những con số hay còn gọi là mã số mã vạch. Theo thông tư 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ tài chính thì Chi phí đăng ký mã số mã vạch như sau:

1. Mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng MSMV

Stt Phân loại phí

Mức thu (Đồng/mã)

1

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (Không phân biệt mã số đăng ký sử dụng)

1.000.000

2

Gia hạn/cấp lại GCN

0

3

Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)

300.000

4

Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTiN-8)

300.000

2. Mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Stt

Phân loại

Mức thu

1

Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm

500.000 đồng/hồ sơ

2

Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm

1000.000 đồng/mã

3. Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (miễn phí)

Stt

Phân loại phí

Mức thu (Đòng/năm)

1

Sử dụng mã daonh nghiệp GS1

1.1.

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (Tương ứng với trường hợp doanh nghệp dược sử dụng 100 số vật phẩm)

500.000

1.2.

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (Tương ứng với trường hợp doanh nghệp dược sử dụng 1000 số vật phẩm

800.000

1.3.

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (Tương ứng với trường hợp doanh nghệp dược sử dụng 10.000 số vật phẩm

1.500.000

1.4.

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (Tương ứng với trường hợp doanh nghệp dược sử dụng 100.000 số vật phẩm

2000.000

2

Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)

200.000

3

Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)

200.000

Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

Khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch cho năm đầu tiên theo quy định; các năm tiếp theo, thời hạn nộp phí chậm nhất là ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chi phí đăng ký mã số mã vạch. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *