Chi phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế ?

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm. Tuy nhiên để được quy trì hiệu lực, chủ sở hữu sáng chế phải thực hiện việc nộp các khoản phí. Chi phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế được quy định như sau:

1. Quy định chung về duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế.

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

Theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được thực hiện trong vòng 06 tháng tính đến ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

Thủ tục duy trì hiệu lực có thể được thực hiện muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

2. Chi phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế.

Theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, mức phí, lệ phí nộp duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích như sau:

+ Lệ phí duy trì hiệu lực: 100.000 đồng/điểm

+ Lệ phí duy trì hiệu lực muộn: 10% lệ phí duy trì/mỗi tháng nộp muộn

+ Phí thẩm định yêu cầu duy trì: 160.000 đồng/VBBH

+ Phí sử dụng VBBH (theo năm):

  • Năm 1 -2: 300.000 đồng/năm/điểm
  • Năm 3-4: 500.000 đồng/năm/điểm
  • Năm 5-6: 800.000 đồng/năm/điểm
  • Năm 7-8: 1.200.000 đồng/năm/điểm
  • Năm 9-10: 1.800.000 đồng/năm/điểm
  • Năm 11-13: 2.500.000 đồng/năm/điểm
  • Năm 14-16: 3.300.000 đồng/năm/điểm
  • Năm 17-20: 4.200.000 đồng/năm/điểm

+ Phí công bố Thông báo ghi nhận duy trì: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ thông tin duy trì hiệu lực: 120.000 đồng/văn bằng bảo hộ.

Trên đây là các khoản phí mà chủ sở hữu sáng chế phải thực hiện khi thực hiện thủ tục duy trì hiệu lực cho Văn bằng độcq ueyenf sáng chế của mình. Đây được xem là một điều kiện bắt buộc đối với các chủ sở hữu sáng chế.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chi phí duy trì hiệu lực Văn bằng độc quyền sáng chế. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *