Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên rút vốn khỏi công ty được không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Vậy Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên rút vốn khỏi công ty được không?

1. Căn cứ để chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên rút vốn khỏi công ty

Một trong những quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. (Điều 76 Luật Doanh  nghiệp năm 2020)

Chủ sở hữu công ty TNHH chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. (Khoản 5 điều 77 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2. Điều kiện để chủ sở hữu công ty được rút vốn khỏi công ty

Căn cứ theo khoản 1 điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Công ty TNHH 1 thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty. Nếu

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp
  • Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

3. Hình thức rút vốn khỏi công ty của Chủ sở hữu công ty

Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách:

  • Chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
  • Hoặc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Trường hợp rút vốn khỏi công ty dưới hình thức khác. Thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm. Về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận. Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

4. Thủ tục sau khi Chủ sở hữu công ty rút vốn khỏi công ty

Công ty sẽ phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng. Đồng thời, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền rút vốn khỏi công ty.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Công ty TNHH 1 thành viên. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *