Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

Đối tượng sở hữu công nghiệp là tài sản trí tuệ của con người được nhà nước ghi nhận và bảo hộ. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền sử dụng, dịnh đoạt, chiếm hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Do nhu cầu cũng nhưu mong muốn của chủ sở hữu, đối tượng sở hữu công nghiệp có thể được chuyển giao cho người khác sử dụng. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì? Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có thể được thực hiện dưới những hình thức nào? Bài viết sau đây, Brislaw sẽ đề cập đến vấn đề này.

1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một dối tượng sở hữu công nghiệp (Vên chuyển giao quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân khác (Bên nhận quyền sử dụng – thường được gọi là bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

Đối tượng sở hữu công nghiệp có thể là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Người có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là chủ sở hữu công nghiệp (tức là chủ văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó);hoặc bên nhận Li-xăng độc quền (tức là người được Chủ sở hữu công nghiệp chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)

Văn bằng bảo hộ có thể là Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đnăg ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được thể hiện dưới những hình thức nào?

Có hai hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

– Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo hợp đồng, tức là theo thỏa thuận giữa bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

– Chuyển quyền sử dụng snasg chế theo quyết định bắt buộc (không áp dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác) là việc chuyển quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp đặc biệt mà không được sự dồng ý của chủ sở hữu sáng chế.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *