Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Bài viết dưới đây trình bày với quý bạn đọc cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hiện hành như sau:

1.Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019: “Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.”

Từ khái niệm trên, ta xác định được chủ thể quyền sở hữu công nghiệp là cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ của họ.

Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp là: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh.

2. Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Luật này, ta xác định quyền sở hữu công nghiệp xác lập theo từng đối tượng của quyền này như sau:

Thứ nhất, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý thì cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp là quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ theo thủ tục đăng ký luật quy định hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Thứ hai, với nhãn hiệu nổi tiếng thì quyền được xác lập trên cơ sở sử dụng mà không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Thứ ba, tên thương mại thì xác lập quyền trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong thực tế.

Thứ tư, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh đó và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

Thứ năm, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

Như vậy, dựa trên cơ sở xác lập quyền trên, ta nhận thấy rằng quyền sở hữu công nghiệp không phải chỉ phát sinh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ mà một số đối tượng sở hữu công nghiệp phát sinh quyền tự động qua việc chúng được chủ thể sử dụng trên thực tế.

Nếu bạn còn có thắc mắc gì về cơ sở xác lập quyền trên, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Bris Law hân hạnh được hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *