Công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ vào tháng 11/2020.

Theo chỉ đạo của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã họp phiên thức nhất ngày 01/09/2020. Sau buổi họp đã thống nhất triển khai công việc, công bố dự thảo Luật vào tháng 11 năm 2020. Việc công bố dự thảo nhằm lấy ý kiến rộng rãi từ các nhà chuyên môn cũng như nhân dân.

Tham dự cuộc họp có đại diện của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội. và các thành viên Tổ biên tập dự án Luật là đại diện của các bộ, ngành có liên quan, bao gồm Văn phòng Chính phủ và các Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ông Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Đinh Hữu Phí đã giới thiệu sơ bộ về đề xuất phân công nhiệm vụ và cách thức phối hợp giữa các thành viên Tổ biên tập thuộc các bộ, ngành.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện của Vụ Khoa học; Công nghệ và Môi trường; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đã đánh giá cao về việc Tổ biên tập  đã chú trọng mời các cơ quan có liên quan tham dự. Nhất là ngay từ khâu soạn thảo nội dung dự thảo Luật. Điều này đảm bảo các điều luật bám sát nhu cầu của cuộc sống và tính khả thi.

Kết thúc, ông Phí nhấn mạnh sửa đổi, bổ sung dự án Luật cần dựa trên ba trụ cột cơ bản. Đó là thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; thực hiện các cam kết trong các điều ước quốc tế một cách phù hợp và có hiệu quả; và giải quyết các bất cập gây cản trở sự phát triển trong thực tiễn thi hành Luật. Tuy nhiên, do Luật Sở hữu trí tuệ có đặc thù bao gồm ba nhóm lĩnh vực. Thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ba Bộ khác nhau. Đồng thời có tác động đến nhiều bộ, ngành khác. Do vậy, để đảm bảo mục tiêu đề ra, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ, linh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *