Đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức/cá nhân là tác giả hoặc chủ sở hữu đối với tác phẩm sáng tác.

Tại sao phải đăng ký quyền tác giả?

Đăng ký quyền tác giả để ghi nhận quyền của người sáng tác và của chủ sở hữu đối với tác phẩm. Việc ghi nhận quyền tác giả ngoài ghi nhận quyền của tác giả và chủ sở hữu còn bảo vệ sự nguyên vẹn của tác phẩm. Bảo vệ tác phẩm không bị sao chép, sửa đổi, bổ sung khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả?

Được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ: là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học: sách giáo khoa, giáo trình; bài giảng bài phát biểu, bài nói; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh; tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ; tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Làm thế nào để đăng ký quyền tác giả?

Việc đăng ký quyền tác giả được thực hiện tại Cục Bản quyền tác giả. Khi có đủ các tài liệu chứng minh sự phát sinh quyền đối với tác phẩm, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả tiến hành thủ tục này.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả?

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Tờ khai theo mẫu ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL;

– Mẫu tác phẩm;

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của tác giả;

– Giấy tờ chứng thực của chủ sở hữu;

– Các tài liệu chứng minh căn cứ phát sinh quyền tác giả.

Thời gian đăng ký ?

Trong khoảng 15 – 20 ngày làm việc, Cục Bản quyền tác giả thẩm định hồ sơ và ra quyết định Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung, Cục Bản quyền tác giả ra thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung.

 

Hãy liên hệ ngay với Bris Law để được tư vấn bảo hộ quyền tác giả

Hotline: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *