Điều kiện bảo hộ tác phẩm phái sinh

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.Vậy điều kiện bảo hộ tác phẩm phái sinh bao gồm các điều kiện nào?

Đầu tiên, điều kiện bảo hộ tác phẩm phái sinh gồm có:

Một là, tác phẩm phái sinh thuộc một trong các loại hình tác phẩm theo khoản 1 điều 14 luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm thuộc một trong các lĩnh vực báo chí, âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh, kiến trúc; tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Hai là, tác phẩm phái sinh đó không được gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Ba là, tác phẩm phái sinh phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Như vậy, nếu đáp ứng 03 điều kiện bảo hộ tác phẩm phái sinh trên thì tác phẩm đó được cấp bản quyền tác phẩm.


 • Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 16, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số điện thoại: 096 551 9921
 • Email: info@brislaw.com
 • Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *