Điều kiện đáp ứng xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Để mở rộng thị trường kinh doanh cho cá nhân và doanh nghiệp, hiện nay các cá nhân và doanh nghiệp mở rộng phạm vi kinh doanh, khai thác và mở rộng thị trường đầu tư các dự án tại ra nước ngoài. Công ty TNHH Tư Vấn Pháp Luật Bris tư vấn các điều kiện để xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài như sau:

Theo điều 58 Luật đầu tư 2014, Quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;

  1. Nguyên tắc thực hiện đầu tư:
  • Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
  • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.
  1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật doanh nghiệp 2014.
  2. Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật này thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  3. Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật đầu tư 2014.
  4. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Trên đây là các điều kiện cần đáp ứng cho nhà đầu tư xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Có điều gì cần thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ lại với đội ngũ của Bris Law để được hỗ trợ.

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *