Điều kiện doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện? Điều kiện doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ kế toán là gì? Tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời cho vấn đề này.

Dịch vụ kinh doanh kế toán có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được pháp luật quy định ở Phụ lục 4 Luật Đầu tư. Trong đó, dịch vụ kinh doanh kế toán ở số thứ tự 20 trong bảng ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, doanh nghiệp muốn hoạt động ngành nghề này cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của bộ tài chính.

Điều kiện doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây được quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật kế toán 2015, bao gồm:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

+ Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Hồ sơ cần để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

+ Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

Thời hạn để doanh nghiệp tư nhận được cấp giấy chứng nhận

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

 

Mong rằng bài viết trên hữu ích cho bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về nội dung bài viết, hãy liên hệ chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *