Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam

Dịch vụ kế toán là ngành nghề khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên việc đăng ký thành lập sẽ phức tạp hơn các ngành nghề khác. Theo dõi bài viết: “Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam” dưới đây để nắm được các điều kiện mà pháp luật quy định.

1. Doanh nghiệp nào được phép kinh doanh dịch vụ kế toán?

Căn cứ vào Điều luật số 59 Luật kế toán 2015 quy định chỉ có một số loại hình sau được phép kinh doanh dịch vụ kế toán, bao gồm:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Công ty hợp danh;

+ Doanh nghiệp tư nhân.

Pháp luật cũng quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác. Trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

+ Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

+ Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;

+ Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Như đã nói ở trên, vì dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên để doanh nghiệp được phép hoạt động, ngoài giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp ra, cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với doanh nghiệp kinh doanh ngàng nghề có điều kiện.

Trong Luật kế toán 2015, tại điều 60 và điều số 61 đã quy định chi tiết các điều kiện cần và hồ sơ xin giấy chứng nhận tùy theo từng loại hình doanh nghiệp được phép thành lập để kinh doanh dịch vụ này.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật yêu cầu, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp lên Bộ tài chính. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Trên đây là những điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *