Điều kiện tác phẩm thuộc sở hữu Nhà nước

Theo pháp luật quy định thì chủ sở hữu quyền tác giả là cá nhân hoặc tổ chức người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm hoặc cá nhân/tổ chức được trao quyền. Và còn một chủ thể đặc biệt nữa là Nhà nước. Nhà nước thì không thể sáng tạo ra tác phẩm nhưng có thể được trao quyền hoặc trong một số trường hợp đặc biệt mà sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu điều kiện tác phẩm thuộc sở hữu Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 42 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 quy định các trường hợp tác phẩm thuộc sở hữu Nhà nước bao gồm:

Thứ nhất, tác phẩm khuyết danh. Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định:“Tác phẩm khuyết danh là tác phẩm không hoặc chưa có tên tác giả (tên khai sinh hoặc bút danh) trên tác phẩm khi công bố.” 

Thứ hai, tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản.

Thứ ba, tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước. Ví dụ như tác phẩm Tiến Quân Ca được gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho Nhà nước vào ngày 15/07/2016. Tác phẩm sau khi được gia đình thực hiện các thủ tục căn cứ quyền tác giả, quyền liên quan đã thành công chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước và Bộ Văn hóa được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ quản quản lý bài hát này.

Lưu ý: Trong các trường hợp này, Nhà nước là chủ sở hữu của tác phẩm, áp dụng quy định tại Nghị định 100/2006/NĐ-CP, muốn sử dụng tác phẩm thuộc về Nhà nước, chúng ta phải:

  • Xin phép sử dụng của Bộ văn hóa, và tôn trọng quyền nhân thân của tác phẩm khi sử dụng
  • Trả tiền nhuận bút, thù lao và các khoản khác theo thỏa thuận
  • Nộp một bản sao tác phẩm trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày phổ biến, lưu hành.
  • Tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tại Cục bản quyền tác giả.

Chúng ta cũng thường hay bị nhầm lẫn giữa tác phẩm thuộc về công chúng và tác phẩm thuộc sở hữu Nhà nước. Tác phẩm thuộc về công chúng là tác phẩm đã hết thời hạn bảo hộ. Còn tác phẩm thuộc quyền sở hữu Nhà nước là các tác phẩm còn thời hạn bảo hộ nhưng thuộc một trong ba trường hợp nêu ở trên.

Bris Law hân hạnh được hỗ trợ cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì liên quan đến quyền tác giả thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *