Điều kiện tác phẩm thuộc về công chúng

Tác phẩm thuộc về công chúng là tác phẩm thuộc sở hữu toàn dân, chúng ta có thể sử dụng mà không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao. Như vậy điều nào thì tác phẩm thuộc về công chúng?

Căn cứ khoản 1 Điều luật số 43 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 bổ sung sửa đổi năm 2019 quy định tác phẩm thuộc về công chúng khi: “Tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ theo quy định tại Điều 27 của Luật này thì thuộc về công chúng”

Thời hạn bảo hộ theo Điều 27 được quy định như sau:

1. Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này được bảo hộ vô thời hạn.

2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:

a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả được xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.”

Do đó, sau thời hạn trên thì tác phẩm thuộc về công chúng. Tuy nhiên khi sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng, chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ là tôn trọng quyền nhân thân của tác giả (theo quy định tại khoản 2 Điều số 43 Bộ luật này), đo là:

  • Không được đặt tên cho tác phẩm
  • Không được thay đổi hoặc bỏ tên thật hoặc bút danh của tác giả trên tác phẩm
  • Phải nên tên thật, bút danh của tác giả khi sử dụng tác phẩm
  • Không được xâm phạm sự toàn vẹn của tác phẩm, nghiêm cấm hành vi sửa chữa, cắt xén, xuyên tác phẩm gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả.

Đồng thời khoản 2 Điều 30 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ liên quan của cơ quan tổ chức khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền nhân thân nêu ở trên như sau:

2. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền nhân thân quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ thì có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; có quyền khiếu nại, tố cáo, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý. Tuỳ theo tính chất và mức độ xâm phạm, các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm có thể bị xử lý theo pháp luật hành chính, dân sự hoặc hình sự.

Các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ các quyền nhân thân đối với những tác phẩm của Hội viên đã kết thúc thời hạn bảo hộ.”

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến bản quyền tác giả, hãy liên hệ với Bris Law để được hỗ trợ, cách thức liên hệ:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 16, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *