SERVICE REQUEST

About US

Việt Nam l?thị trường lớn thứ ba ở Đông Nam Á v?l?một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Chi phí thấp v?các quy định khuyến khích đầu tư nước ngoài chỉ l?một số yếu tố chính thu hút các doanh nhân nước ngoài. Nền kinh tế Việt Nam liên quan đến một số lợi ích v?rủi ro khác nhau m?các nh?đầu tư quốc tế nên xem xét cẩn thận. Mặc dù tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của đất nước có thể thu hút các nh?đầu tư, họ nên xem xét cẩn thận hồ sơ rủi ro cao hơn, kiểm soát của chính phủ v?

Tìm hiểu thêm

Tầm Nhìn Chiến Lược

Văn hóa doanh nghiệp

Nhiệt tình, năng động, hết lòng vì khách hàng

Giá trị cốt lõi

Tầm Nhìn Chiến Lược

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Nguyên tắc hoạt động

  • Tính khách quan, cá nhân hóa & sự tự tin, tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán của Vương quốc Anh, cũng như IFRS.
  • Nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp v?luôn bảo vệ các quyền hợp pháp của khách hàng.
  • Tối đa hóa giá trị gia tăng cho khách hàng.
  • Đặc biệt đánh giá cao “LÒNG TIN” bởi sự hài lòng của khách hàng.

Service

Đăng ký nhãn hiệu

Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, tư vấn giải thể công ty, hợp nhất doanh nghiệp

Chi tiết

Sáng chế

Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, tư vấn giải thể công ty, hợp nhất doanh nghiệp

Chi tiết

Kiểu dáng công nghiệp

Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, tư vấn giải thể công ty, hợp nhất doanh nghiệp

Chi tiết

Sở hữu công nghiệp

Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, tư vấn giải thể công ty, hợp nhất doanh nghiệp

Chi tiết

Đăng ký nhãn hiệu

Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, tư vấn giải thể công ty, hợp nhất doanh nghiệp

Chi tiết

Sáng chế

Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, tư vấn giải thể công ty, hợp nhất doanh nghiệp

Chi tiết

Kiểu dáng công nghiệp

Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, tư vấn giải thể công ty, hợp nhất doanh nghiệp

Chi tiết

Sở hữu công nghiệp

Hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, tư vấn giải thể công ty, hợp nhất doanh nghiệp

Chi tiết

Question

Sở hữu trí tuệ là gì?

Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi l?tài sản trí tuệ, l?những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể l?tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v…Quyền sở hữu trí tuệ l?các quyền đối với những sản phẩm sáng tạo nói trên. Trong số các quyền này có 2 quyền thường được nhắc đến l?quyền tài sản v?quyền nhân thân.

Thủ tục thành lập công ty?

Thủ tục thành lập công ty cổ phần
L?loại hình công ty hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty. Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây l?đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần l?tương đối dễ dàng. Do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần l?rất rộng. Ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần. Đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên
L?loại hình công ty mang tính chất cá nhân cao bởi chủ sở hữu công ty đồng thời l?người đại diện pháp luật hay giám đốc. Vậy nên thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên cũng rất đơn giản. Công ty TNHH một thành viên mang đầy đủ tư cách pháp nhân như công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hay công ty cổ phần.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên
L?loại hình công ty có thành viên l?tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên từ hai thành viên trở lên v?không vượt quá 50 thành viên. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ v?nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.