Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề kế toán

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề kế toán là gì? Điều chỉnh bởi luật chuyên ngành nào? Tham khảo trong bài viết dưới đây.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề kế toán là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề kế toán là chứng từ pháp lý được cấp bởi bộ tài chính sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục về việc xin cấp và hồ sơ xin cấp hợp lệ. Đây cũng là giấy tờ bắt buộc chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện, khả năng kinh doanh dịch vụ kế toán, phải có giấy này thì doanh nghiệp mới được thực hiện hoạt dộng kinh doanh này.

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện này thì pháp luật chỉ cho phép ba loại hình là Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân (ngoài ra có thể kể đến chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam) kinh doanh dịch vụ này.

Tùy theo từng loại hình mà điều kiện được cấp sẽ khác nhau. Bạn có thể xem chi tiết quy định tại Điều 60 Luật kế toán 2015.

Bao lâu thì giấy chứng nhận được cấp?

Pháp luật quy định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

Các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận

Các trường hợp này được quy định rõ tại Điều 63 Luật kế toán 2015 như sau:

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Có sự thay đổi về tên, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã được cấp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Các tài liệu khác liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (nếu có).

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Có thể nói đây là giấy thông hành nếu doanh nghiệp muốn thành lập và kinh doanh ngành nghề này. Vậy nên bàn cần lưu ý khi tìm hiểu về kinh doanh dịch vụ kế toán.

Trên đây là toàn bộ nội dung về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề kế toán. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy liên hệ chúng tôi theo cách thức:

Địa chỉ: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *