Hạn chế về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Cũng giống như những đối tượng tài sản khác, Chủ sở hữu các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp cũng có quyền khai thác sử dụng và cho phép người khác sử dụng các đối tượng trong thời hạn bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vậy nên, nếu cá nhân, tổ chức khác muốn sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó thì phải được sự cho phép của Chủ sở hữu bằng hình thức chuyển quyền sử dụng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng. Thông qua Hợp đồng Chủ sở hữu có thể thu được một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Có thể nói, đây là hình thức mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho Chủ sở hữu, người được chuyển quyền sử dụng và toàn xã hội. Tuy nhiên việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vẫn có những giới hạn nhất định. Những hạn chế về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm:

1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sở hữu của mình.

Đối tượng sở hữu công nghiệp ở đây có thể là: Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu hoặc Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Người độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là: Chủ sở hữu công nghiệp hoặc là bên nhận Li-xăng độc quyền (là người được Chủ sở hữu chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).

Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (Gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).

2. Những hạn chế về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

– Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao;

– Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó;

– Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép;

– Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu;

– Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định pháp luật.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *