Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hiện nay việc các tác giả bị xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm của mình diễn ra không ít. Vậy đâu là những hành vi xâm phạm quyền tác giả?

1. Quyền tác giả

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản quy định tại Điều 19 và Khoản 1 Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ.

2.Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Theo điều 28 Luật sở hữu trí tuệ, các hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm:

1.Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học
2.Mạo danh tác giả
3.Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả
4.Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó
5.Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả
6.Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ
7.Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ
8.Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ
9.Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả
10.Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả
11.Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả
12.Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình
13.Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm
14.Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình
15.Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo
16.Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Do đó, khi muốn sử dụng tác phẩm của người khác, chúng ta cần lưu ý hành vi của mình có đang xâm phạm đến quyền tác giả của họ hay không.

 


 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Bản quyền tác giả, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, toà nhà 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *