Hiểu thế nào về doanh nghiệp siêu nhỏ?

Bạn hiểu thế nào về doanh nghiệp siêu nhỏ? Nếu bạn còn đang băn khoăn không biết doanh nghiệp siêu nhỏ là gì thì trong phạm vi bài viết này, Bris Law sẽ chỉ rõ về doanh nghiệp siêu nhỏ.

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Hiện nay, ở mỗi quốc gia sẽ có những tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nghiệp siêu nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ về mặt vốn, lao động hay doanh thu.Tại Việt Nam, căn cứ tại Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ- CP 2009 của Chính phủ, doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động của nó.

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam

– Căn cứ pháp lý:  Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 và Nghị định NĐ 39/2018/NĐ-CP.

– Các tiêu chí dùng để phân loại các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:

+ Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm

  • Được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm sẽ được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

+ Tổng doanh thu năm của doanh nghiệp

  • Là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
  • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định tại Điều 9 Nghị định này để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp

  • Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
  • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Đối với từng doanh nghiệp kinh doanh trong từng ngành nghề nhất định sẽ có những yêu cầu riêng biệt cần lưu ý

– Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng:

+ Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội: bình quân năm không quá 10 người;

+ Tổng nguồn vốn: không quá 03 tỷ đồng;

+ Tổng doanh thu: không quá 03 tỷ đồng/năm.

– Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ

+ Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội: bình quân năm không quá 10 người;

+ Tổng nguồn vốn: không quá 03 tỷ đồng;

+ Tổng doanh thu: không quá 10 tỷ đồng/năm.

Trên đây là những giải đáp cho câu hỏi hiểu thế nào về doanh nghiệp siêu nhỏ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp siêu nhỏ. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *