Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận gồm các giấy tờ gì?

Nhãn hiệu chứng nhận có khác gì so với nhãn hiệu thông thường. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận gồm các giấy tờ gì? bài viết dưới đây, Brislaw sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

1.Quy đinh về nhãn hiệu chứng nhận. 

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác nhau sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó đẻ chứng nhận các đặc tính về xuất xữs, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Như vậy, nhãn hiệu chứng nhận được cấp để chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn xác định nhưng lưu ý là nhãn hiệu này không bị hạn chế người sử dụng. Người sử dụng bất kỳ chỉ cần chứng minh được rằng sản phẩm có liên quan đáp ứng được các tiêu chuẩn dựa trên tiêu chuẩn nhất định do chủ sở hữu của nhãn hiệu chứng nhận đặt ra.

Quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận thuộc về tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc và tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ,…Có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Bởi vậy, chủ nhãn hiệu chứng nhận thường là các hiệp hội doanh nghiệp hoặc các liên minh, cơ quan nhà nước,…

2. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

Tài liệu, vật mẫu, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Giấy ủy quyền.

– Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. (Trong đó, mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu. Cũng như ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có. Nếu nhãn hiệu có từ ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ ngữ đó phải được phiên âm dịch ra tiếng Việt).

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

– Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu.

– Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu (Nếu có)

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng của sản phẩm mang nhãn hiệu. Nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm. Hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý.

– Bản đồ xác định lãnh thổ, trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *