Hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân để xác lập quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đó với nhãn hiệu của họ. Vậy khi nào được sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu? Ai có quyền yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ? Hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cần chuẩn bị những gì?

 1. Khi nào được sửa đổi văn bằng bảo hộ?
 • khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ; thay đổi chủ văn bằng bảo hộ như: chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất,.v.v.
 • Yêu cầu ghi nhận thay đổi tổ chức đại diện SHCN
 • Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: sửa đổi một số chi tiết nhỏ nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu; yêu cầu giảm bớt một hoặc một số sản phẩm, dịch vụ
 • Việc sửa đổi chỉ diễn ra khi văn bằng bảo hộ còn hiệu lực pháp luật (thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, đến thời điểm 10 năm phải tiến hành gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu)

2. Ai có quyền yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu? 

 • Chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Đại diện chủ sở hữu (được chủ sở hữu ủy quyền)

3. Hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ gồm:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ (Theo mẫu 01-SDVB tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 • Tài liệu chứng minh việc thay đổi trong thực tế;
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi
 • Mẫu nhãn hiệu: 05;
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;

4. Thời hạn thẩm định:

 • 2 tháng kể từ ngày nộp đơn
 • Lưu ý: đối với yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, phải tiến hành thẩm định lại; thời hian thẩm định không quá 6 tháng

5. Kết quả:

 • Cục ra quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp hoặc Quyết định từ chối sửa đổi văn bằng bảo hộ. Cập nhập nội dung sửa đổi vào bản gốc văn bằng bảo hộ và trả văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu.

6. Phí, lệ phí:

(i) Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 160.000 đồng/VBBH

(ii) Phí công bố Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/đơn

(iii) Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/ VBBH

(iv) Phí thẩm định lại (với trường hợp yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu 550.000 đồng/nhóm

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *