Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021

Tạm ngừng kinh doanh là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo doanh nghiệp co nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh và sau khoảng thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ trở lại hoạt động bình thường. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

1. Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong các trường hợp

 • Doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp sau đây:
  • Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điềukiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;
  • Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

Lưu ý:

Điều kiện thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

2. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021

Thông báo tạm ngừng kinh doanh phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thời gian tạm ngừng:
 • Thời điểm bắt đầu tạm ngừng và thời điểm kết thúc tạm ngừng:.
 • Lý do tạm ngừng kinh doanh;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *