Hồ sơ thủ tục đăng ký mã số mã vạch như thế nào?

Khi mua bất kì một loại sản phẩm nào bạn cũng có thể thấy chúng đều được gắn một dãy mã số mã vạch. Việc làm này nhằm giúp các nhà cung cấp dễ dàng quản lý hàng hóa của mình một cách thuận tiện nhất bởi họ không thể ghi ra tên cũng như đặc điểm hay nhà sản xuất sản phẩm được. Để sản phẩm được gắn mã số mã vạch thì bắt buộc các nhà cung cấp phải thực hiện đăng ký mã số mã vạch cho các mặt hàng của doanh nghiệp mình. Hồ sơ thủ tục đăng ký mã số mã vạch bao gồm các bước như sau:

1. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch.

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng ký tên, đống dấu (02 bản) theo quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại hoặc, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập công ty , doanh nghiệp đói với tổ chức khác (01 bản)

Lưu ý: Xuất bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực.

2. Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. 

Bước 1: Đăng ký sử dụng MSMV

Các tổ chức/doanh nghiệp muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV (sau đây gọi là Tổ chức tiếp nhận hồ sơ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV; tiếp nhận và xử lý sơ bộ hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.

– Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV

– Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV:

+ Nếu hồ sơ  hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL cấp mã số; vào sổ đăng ký, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục TCĐLCL cấp.

– Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, về tên gọi hoặc địa chỉ giao dịch hoặc Giấy chứng nhận bị mất hoặc hỏng, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV phải thông báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL để được đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận mới.Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí đổi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

Bước 4. Hướng dẫn sử dụng MSMV

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sử dụng MSMV tuân thủ các quy định về sử dụng MSMV của Quy định này và các quy định khác có liên quan đến sử dụng MSMV.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hồ sơ thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *