Hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Bán buôn rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, khi chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép bán buôn rượu, ngoài các giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện chung ra, còn phải có giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện riêng.

1. Điều kiện xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Như đã nói ở trên, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài điều kiện chung để thành lập doanh nghiệp như đáp ứng về tên doanh nghiệp, thực hiện thủ tục và nộp phí đầy đủ theo luật định thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện khác nữa.

Cụ thể:

– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

–  Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện chung:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (theo mẫu)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện riêng:

– Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng (Bản sao)

– Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh (Bản sao)

– Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép (Bản sao)

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
  • Các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác. Trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
  • Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

– Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

Kết luận: Để được cấp phép kinh doanh, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 16, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *