Hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc là trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc chủ sở hữu sáng chế phải chuyển quyền sử dụng cho một người khác mà bản thân chủ sở hữu không muốn. Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc chỉ diễn ra khi xuất hiện các căn cứ bắt buộc chuyển giao. Trường hợp các căn cứ không còn khả năng xuất hiện và không có khả năng tái xuất hiện thì người nắm độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế đó. Hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

1. Hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.

Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi căn cứ chuyển giao không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện. Với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau:

– Văn bản yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

– Tài liệu chứng minh căn cứ dẫn đến việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện; đồng thời việc chấm dứt sử dụng sáng chế không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc.

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện).

– Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân hợp lệ của người được ủy quyền.

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí. (Trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

2. Nộp hồ sơ.

– Đối với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, y tế, an sinh xã hội và các nhu cầu cấp thiết của xã hội: Hồ sơ yêu cầu gửi đến Bộ và các cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực liên quan.

– Hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khác: Hồ sơ yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *