Hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Nội dung của văn bằn bảo hộ gồm: Chủ sở hữu, tác giả, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ,…Tuy nhiên vì lý do nào đó mà chủ sở hữu văn bằng lại muốn thay đổi nội dung thông tin trên văn bằng. Lúc đó, người có yêu cầu cần chuẩn bị hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông  tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm các giấy tờ sau:

1. Hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

– Tờ khai yêu cầu sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ (theo mẫu);

(Tờ khai nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ, thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ)

– Bản gốc Văn bằng bảo hộ;

– Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;

– Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu nhãn hiệu như (Văn bản, giấy tờ về việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) – nếu yêu cầu thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ;

– Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

– 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu); 02 quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế dử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận);

– Giấy ủy quyền (nếu Chủ đơn thông qua tổ chức Đại diện);

– Chứng từ nộp lệ phí sửa đổi Văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định sửa đổi, đăng bạ theo quy định;

Lưu ý:

Một đơn yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ có thể liên quan đến nhiều Văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí cho từng Văn bằng bảo hộ.

Trường hợp nếu bị mất Văn bằng bảo hộ gốc, thì phải tiến hành thủ tục xin Cấp lại Văn bằng bảo hộ trước khi tiến hành thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bẳng bảo hộ. Chi tiết về hồ sơ, thủ tục cấp lại Văn bằng bảo hộ tại đây.

2. Thời gian sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhập và ghi nhận các thông tin sửa đổi vào Văn bằng bảo hộ trong thời hạn từ 01 đến 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *