Hướng dẫn cách viết bản mô tả sáng chế chuẩn nhất 2021

Như bạn đã biết, bản mô tả sáng chế là tài liệu bắt buộc khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế. Cách viết bản mô tả sáng chế khá phức tạp. Để giúp bạn có thể viết bản mô tả sáng chế chuẩn nhất, bài viết dưới đây Brislaw sẽ hướng dẫn cách viết bản mô tả sáng chế, đơn giản, dễ hiểu. 

1. Tên sáng chế.

Tên cần đặt ngắn ngọn, rõ ràng và phù hợp với đối tượng, chức năng hoặc lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế hướng đến.

Tên không nên mang tính quảng cáo.

Ví dụ: Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để nuôi tôm sú; Chế phẩm chăm sóc răng miệng,…

2. Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập.

Người viết cần chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật cụ thể mà có liên quan đến sáng chế hoặc lĩnh vực mà sáng chế được sử dụng.

Lĩnh vực được nêu phải phù hợp với lĩnh vực theo phân lọai sáng chế quốc tế.

3. Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Người soạn thảo cần nêu ra một hoặc một số giải pháp kỹ thuật đã biết tương tự như sáng chế về bản chất kỹ thuật, mục đích hoặc cùng giải quyết một vấn đề như sáng chế.

Bên cạnh đó, cần chỉ ra các dấu hiệu cơ bản và các nhược điểm của các giải pháp này một cách cụ thể.

Có thể trình bày phần này theo 02 cách:

– Cách 1: Nêu từng giải pháp kỹ thuật, các dấu hiệu cơ bản của nó và chỉ ra nhược điểm và nguyên nhân của chúng.

– Cách 2: Nêu tất cả các giải pháp kỹ thuật một cách tổng thể và sau đó chỉ ra nhược điểm chung và riêng của các giải pháp đó.

4. Mô tả bản chất kỹ thuật của sáng chế

Phải nêu được mục đích của sáng chế, lợi ích mà xã hội nhận được từ sáng chế.

Lưu ý: Nên có câu dẫn: “Mục đích của sáng chế là khắc phục những nhược điểm đã nêu tại phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế”.

Mục đích của sáng chế phải được thể hiện một cách khách quan, cụ thể, và không được mang tính quảng cáo.

Khi soạn thảo, cần tránh viết phần bản chất kỹ thuật của sáng chế dưới dạng “tổng quát” vượt quá phạm vi yêu cầu bảo hộ của sáng chế.

Cần mô tả, trình bày chi tiết các dấu hiệu cấu thành sáng chế, đặc biệt là các dấu hiệu mới của sáng chế so với các giải pháp kỹ thuật đã nêu.

5. Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có)

Nếu có hình vẽ trong bản mô tả sáng chế để nhằm làm rõ bản chất của sáng chế thì cần phải có danh mục các hình vẽ và giải thích vắn tắt từng hình.

6. Ví dụ thực hiện sáng chế.

Nội dung này nhằm để chứng minh khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế và khả năng đạt được mục đích đề ra. Người viết cần chỉ ra một hoặc một vài ví dụ trong thực tế có thể áp dụng sáng chế.

7. Yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ có chức năng xác định phạm vi bảo hộ. Yêu cầu bảo hộ có thể gồm một hoặc nhiều điểm. Mỗi điểm phải được viết riêng thành một đoạn và có đánh số thứ tự ở đầu.

Lưu ý: Nội dung này cần phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng và phải phù hợp với những mô tả thể hiện trong phần mô tả bản chất kỹ thuật.

8. Bản tóm tắt.

Phần tóm tắt về sáng chế nên được viết một cách rất rõ ràng bằng ít từ ngữ nhất có thể, thông thường không quá 150 từ.

Ngoài ra, phần tóm tắt yêu cầu phải chứa những nội dung sau:

– Lĩnh vực mà trong đó sáng chế được sử dụng hoặc liên quan đến;

– Phải có tên sáng chế;

– Bản chất kỹ thuật của sáng chế (nội dung này được nêu ngắn gọn, tóm tắt vì đã được nêu tại phần mô tả bản chất kỹ thuật của sáng chế)

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách viết bản mô tả sáng chế, hi vọng với hướng dẫn trên bạn có thể tự mình điền thông tin trong bản mô tả.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách viết bản mô tả sáng chế, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com  luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *