Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Sở hữu trí tuệ

Khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ, dựa vào mức độ khẩn cấp và cần thiết phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả xảy ra. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nhưng khi có căn cứ chứng minh việc áp dụng biện pháp này là không xác đáng thì hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ xảy ra.

1. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong Sở hữu trí tuệ.

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây được áp dụng đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó:

– Thu giữ;

– Kê biên;

– Niêm phong; cấm thay đổi hiện trạng; cấm di chuyển;

– Cấm chuyển dịch quyền sở hữu.

Lưu ý, Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Khi nào áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Sở hữu trí tuệ.

Theo Điều 111 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án có quyền yêu cầu, kiến nghị Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong trường hợp xét thấy yêu cầu có cơ sở thì tóa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Lưu ý trong một số trương hợp Tòa án có thể  tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Và một số trường hợp tòa án chỉ được áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khi có đương sự có đơn yêu cầu.

3. Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Sở hữu trí tuệ khi nào?

Toà án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng trong các trường hợp quy định về hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại Bộ luật tố tụng dân sự và trong trường hợp người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chứng minh được việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là không có căn cứ xác đáng.

Trong trường hợp huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, Toà án phải xem xét để trả lại cho người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khoản bảo đảm. Trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không có căn cứ xác đáng và gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Toà án buộc người yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc biện pháp khẩn cấp tạm thời, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *