Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.

Tại kỳ họp QH thứ 9 khoá XIV, ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp 2020 đã  được thông qua. Trong đó có một số điểm thay đổi nổi bật sau:

-Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020. Tại Luật doanh nghiệp 2014:DN Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

-Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng. Theo Luật doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, DN phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan ĐKKD. Mục đích để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp: Ví dụ như :

“Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.”

-Thay đổi thủ tục chia, tách công ty TNHH, công ty cổ phần.

– Quy định về tên của địa điểm kinh doanh: Từ năm 2021, ngoài quy định về chữ viết sẵn có . Thì tại khoản 2 Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm yêu cầu, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm:

+) Tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” (hiện nay chỉ áp dụng với chi nhánh, văn phòng đại diện).

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, toà nhà 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *