Mức phạt đối với doanh nghiệp không đăng ký địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là gì? Việc đăng ký địa điểm kinh doanh có bắt buộc hay không và mức phạt đối với doanh nghiệp không đăng ký địa điểm kinh doanh được quy đinh như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến nội dung này.

1. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Căn cứ Phụ lục II-8 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi lập địa điểm kinh doanh.

Như vậy doanh nghiệp không được phép thành lập địa điểm kinh doanh ngoài phạm vi cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

2. Những trường hợp không đăng ký địa điểm kinh doanh

Khái niệm địa điểm kinh doanh và trụ sở chính là có sự khác nhau. Theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên thực tế, địa điểm kinh doanh hay trụ sở chính đều được thể hiện bằng địa chỉ (số nhà, đường…). Việc doanh nghiệp không đăng ký địa điểm kinh doanh ở một địa chỉ khác có thể thuộc hai trường hợp như sau:

– Mở địa điểm kinh doanh mới mà không gửi thực hiện thủ tục thông báo, trong khi vẫn hoạt động kinh doanh ở trụ sở chính theo Giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Chuyển trụ sở chính sang địa chỉ khác mà không thực hiện thủ tục thông báo thay đổi.

3. Mức phạt đối với doanh nghiệp không đăng ký địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh mới mà không thông báo

Chuyển trụ sở kinh doanh mà không thông báo

– Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng.

– Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

(theo Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

– Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng.

– Hình thức phạt bổ sung:

+ Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 01 – 03 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

(theo Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP).

Như vậy, việc doanh nghiệp không đăng ký địa điểm kinh doanh hoặc chuyển trụ sở kinh doanh nhưng không thông báo có thể bị phạt với mức cao nhất là 10 triệu đồng.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Mức phạt đối với doanh nghiệp không đăng ký địa điểm kinh doanh. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com  luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *