Nguyên tắc bảo đảm không trùng lặp tác phẩm trong bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là gì? Nguyên tắc bảo đảm không trùng lặp tác phẩm trong bảo hộ quyền tác giả được quy định như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Bris Law sẽ đề cập đến nội dung này.
1. Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Bảo hộ quyền tác giả gồm 3 nguyên tắc:

  • Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do sáng tạo của cá nhân
  • Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng, tự định đoạt của các chủ thể
  • Nguyên tắc bảo đảm không trùng lặp tác phẩm

2. Nguyên tắc bảo đảm không trùng lặp tác phẩm trong bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm là thành quả lao động sáng tạo của tác giả được thể hiện dưới hình thức nhất định.

Do đặc tính vô hình của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ nên quyền chiếm hữu đối tượng không có ý nghĩa đối với hầu hết các sản phẩm trí tuệ. Đặc tính này là một trong những nguyên nhân. làm cho các tác phẩm sáng tạo trí tuệ sau khi được bộc lộ có thể lan truyền nhanh chóng và rộng khắp qua các phương tiện thông tin, kĩ thuật ngày càng hiện đại mà tác giả cũng không thể kiểm soát được. Nhưng khi tác phẩm hay công trình khoa học đã hoàn thành và được công chúng biết đến. thì việc sao chép, sử dụng thành quả lao động này một cách bất hợp pháp là điều dễ dàng.

Do vây, nguy cơ bị xâm phạm là rất lớn, kéo theo việc xác định thiệt hại rất khó khăn, phức tạp. Bới khả năng lan truyền nhanh chóng của tác phẩm qua các phương tiện truyền thông.

Nguyên tắc này thể hiện ở những nôi dung sau:

– Tác phẩm được pháp luật bảo hộ phải có tính sáng tạo, không phải là cách sắp xếp diễn đạt đơn thuần. Bắt chước cách diễn đạt, thể hiện ngôn từ, màu sắc, khuôn mẫu có sẵn trong tác phẩm của người khác;

– Tác phẩm được bảo hộ phải là bản gốc (bản đầu tiên của tác phẩm do tác giả sáng tạo ra). Điều đó không có nghĩa là chủ đề, nội dung hay ý tưởng của tác phẩm phải mới. Mà đặt ra cho người sáng tác về hình thức thể hiện mới của ý tưởng đó và do chính tác giả sáng tạo ra;

– Bảo đảm tính toàn vẹn của tác phẩm. Một trong các quyền nhân thân của tác giả là quyền được bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.

+ Xâm phạm đến sự toàn vẹn của tác phẩm là xâm phạm đến quyền nhân thân của tác giả. Bởi vì trong quá trình sáng tạo tác phẩm, tác giả đã có tư tưởng độc lập. Những tư duy riêng của mình vào tác phẩm với cách sắp xếp, trình bày, diễn đạt ý tưởng đó theo phong cách và kinh nghiệm nghề nghiệp vốn có của mình. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong câu chữ hoặc sự cắt xén ngôn từ, nốt nhạc hay thêm vào một chi tiết nào đó vào bức hoạ… là đã mất đi sự sáng tạo của tác giả. Không ai có quyền thay đổi tác phẩm với bất cứ lí do hay mục đích nào nếu không được sự đồng ý của tác giả.

Những nguyên tắc pháp luật bảo hộ quyền tác giả sẽ là tư tưởng chỉ đạo có tính chất bắt buộc cho các chủ thể trong quan hệ pháp luật về quyền tác giả phải tuân theo. Những nguyên tắc đó đã thể hiện rõ bản chất pháp luật về sở hữu trí tuệ đồng thời có vai trò trong việc bảo hộ quyền tác giả. Khuyến khích sáng tạo, quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, của chủ sở hữu quyền tác giả luôn được bảo đảm thực hiện một cách hữu hiệu nhất.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Nguyên tắc bảo đảm không trùng lặp tác phẩm trong bảo hộ quyền tác giả. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *