Phạm vi bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý như thế nào?

Chỉ dẫn địa lý là đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Chỉ dẫn địa lý được xem là công cụ cho phép bảo tồn, chống lại sự lạm dụng, gian lận thương mại và tăng cường lợi thế so sánh và sức cạnh tranh của sản phẩm. Phạm vi bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý như thế nào? bài viết dưới đây, Brislaw sẽ đề cập đến nội dung này.

1. Chỉ dẫn địalý là gì? Vì sao cần phải xây dựng chỉ dẫn địa lý?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Việc đăng ký chỉ dẫn đem lại rất nhiều lợi ích đối với sự phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương,….

  • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý sẽ được xác định danh tiếng dựa trên mức độ tin cậy của người tiêu dùng với sản phẩm đó thông qua mức độ người tiêu dùng biết đến và chọn sản phẩm đó.
  • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý sẽ được xác định chất lượng và đặc tính bằng các chỉ tiêu định tính, định lượng, cảm quan về vật lý, hóa học,vi sinh. Các chỉ tiêu này phải thực hiện được chức năng kiểm tra với phương pháp phù hợp bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia.

2. Phạm vi bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý.

Đối với phạm vi bảo hộ về mặt lãnh thổ, các đối tượng sở hữu trí tuệ nói chung, và chỉ dẫn địa lý nói riêng, trong trường hợp được Cục SHTT Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý thì Giấy chứng nhận đó chỉ có hiệu lực tại Việt Nam, do đó phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý là trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Về mặt thời gian, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

Về phạm vi quyền, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền cho phép người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc tổ chức được trao quyền quản lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định pháp luật hiện hành.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Phạm vi bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *