Photo giáo trình để học có phải là hành vi xâm phạm quyền tác giả không?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mà họ là sáng tạo ra hoặc là chủ sở hữu và được Nhà nước bảo hộ. Khi tác giả hoặc chủ sở hữu phát hiện có hành vi xâm phạm quyền tác giả của mình đều có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết để bảo vệ quyền lợi. Nhưng trước hết, chúng ta phải xác định hành vi đó có xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật quy định hay không.

1, Các hành vi xâm phạm quyền tác giả 

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định các hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả tại Điều 28 như sau:

“1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.”

2. Đánh giá hành vi photo giáo trình để học có thuộc một trong các trường hợp trên không

Hành vi photo sách giáo trình để học thuộc trường hợp vi phạm khoản 6 điều trên chứ không thuộc điểm (a) khoản 1 Điều 25 Bộ luật này do hành trên đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác bình thường của tác phẩm. Vì sách giáo trình để bán cho sinh viên mà sinh viên nào cũng lấy lý do để học tập, mỗi bạn photo một bản thì giáo trình thật sẽ không bán được, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận từ việc bán sách giáo trình, phương hại đến lợi ích của chủ sở hữu tác phẩm.

Bạn còn thắc mắc hay cần tư vấn, hãy liên hệ với Bris Law theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *