Quy định của luật Sở hữu trí tuệ về tác phẩm khuyết danh

Hiện nay, bên cạnh các tác phẩm được bảo hộ đi kèm với tên tác giả thì cũng có rất nhiều tác phẩm, câu nói hay, châm ngôn sống được công bố khuyết danh người sáng tác. Những tác phẩm không có tên tác giả, hay bút danh tác giả được gọi là tác phẩm khuyết danh. Đây là loại hình tác phẩm không hoặc chưa có tên tác giả (tên khai sinh hoặc bút danh) trên tác phẩm khi công bố. Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về tác phẩm khuyết danh như thế nào? Bài viết dưới đây, Bris Law sẽ đề cập đến những vấn đề này.

1. Tác phẩm khuyết danh thuộc sở hữu của ai?

Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp có tổ chức, cá nhân khác quản lý tác phẩm trược khi danh tính của tác giả được xác định.

2. Chuyển nhượng quyền

Việc hưởng quyền được thực hiện như sau:

– Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được chuyển nhượng quyền cho tổ chức, cá nhân khác. Và được hưởng thù lao từ việc chuyển nhượng quyền đó.

– Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền như trên được hưởng quyền của chủ sở hữu đến khi danh tính của tác giả được xác định.

3. Sử dụng tác phẩm

Tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

– Xin phép sử dụng;

– Thanh toán tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác;

– Nộp một bản sao tác phẩm trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày phổ biến, lưu hành.

Lưu ý, ngoại lệ khi sử dụng tác phẩm không cần thực hiện các nghĩa vụ nêu trên:

– Trường hợp tác phẩm do các tổ chức, cá nhân đang quản lý thì tổ chức, cá nhân đó được hưởng quyền của chủ sở hữu.

– Khi danh tính chủ sở hữu thực sự của tác phẩm được xác định. Thì quyền sở hữu thuộc về chủ sở hữu đó, kể từ ngày danh tính chủ sở hữu được xác định.

Tổ chức, cá nhân thực hiện các nghĩa vụ nêu trên tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật.

Trên đây là những nội dung, quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về loại hình tác phẩm chưa hoặc không có tên tác gả khi công bố. Hi vọng với nội dung trên, bạn đọc có thể phân biệt và hiểu rõ hơn về loại hình tác phẩm này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về loại hình tác phẩm đặc biệt này, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *