Quyền tạm thời đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Trên thực tế, xảy ra nhiều trường hợp quyền của chủ sở hữu một số đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó có thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bị xâm phạm khi được cấp văn bằng bảo hộ. Đối với những trường hợp này, pháp luật đã quy định quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Brislaw sẽ đề cập đến quyền tạm thời đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

1. Quyền tạm thời là gì?

Quyền tạm thời đối với đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền của người đăng kí bảo hộ các đối tượng đó được phát sinh từ ngày đơn đăng kí bảo hộ được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được công bố công khai đến ngày được cấp bằng độc quyền đối với các đối tượng đó. Pháp luật sở hữu trí tuệ chỉ ghi nhận quyền tạm thời này cho các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Những đối tượng này có đặc điểm về tính sáng tạo, chúng không nảy sinh một cách hiển nhiên và không phải dễ dàng có được.

Mặt khác, do quy định của pháp luật về trình tự xác lập quyền sở hữu đối với các đối tượng này đòi hỏi các nội dung trong đơn đăng kí ( bản mô tả về đối tượng sở hữu công nghiệp) phải cụ thể, rõ ràng đến mức một người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể áp dụng chúng thành công trong thực tiễn.

Chính vì vậy, sau khi đơn đăng ký các đối tượng nêu trên được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đã được công khai trên công báo thì lập tức có thể có nhiều người bắt tay vào sử dụng các đối tượng mà không xin phép hay trả thù lao cho chủ sở hữu. Điều này ảnh hưởng lớn đến quyền sử dụng, khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp đã được pháp luật ghi nhận cho chủ sở hữu.

2. Quy định của pháp luật về quyền tạm thời đối với thiết kế bố trí.

– Trường hợp người nộp đơn đăng ký thiết kế bố trí biết rằng thiết kế bố trí đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

– Đối với thiết kế bố trí đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nếu người có quyền đăng ký biết rằng thiết kế bố trí đó đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì người đó có quyền thông báo bằng văn bản về quyền đăng ký của mình đối với thiết kế bố trí đó cho người sử dụng để người đó chấm dứt việc sử dụng thiết kế bố trí hoặc tiếp tục sử dụng.

– Trong trường hợp đã được thông báo như trên mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng thì khi Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được cấp, chủ sở hữu thiết kế bố trí có quyền yêu cầu người đã sử dụng thiết kế bố trí phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng thiết kế bố trí đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Quyền tạm thời đối với thiết kế bố trí, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *