Sáng chế có thể được thể hiện dưới những dạng nào?

Sáng chế là gì? Sáng chế có thể được thể hiện dưới những dạng nào? là hai câu hỏi mà hiện nay rất nhiều chủ thể quan tâm và thắc mắc. Bài viết dưới đây, Brislaw sẽ giải đáp vấn đề này.

1. Sáng chế là gì?

Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ do con người tạo ra chư skhoong phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế là đặc tính kỹ thuật bởi sáng chế là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề.

Sáng chế có thể được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình.

Sáng chế là thành quả của quá trình lao động sáng tạo trí tuệ của con người vì vậy, Nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền của người trực tiếp hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế. Sáng chế được bảo hộ là những giải pháp kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ nhất định.

2. Sáng chế có thể được thể hiện dưới những dạng nào?

Sáng chế có thể được thể hiện dưới những dạng sau đây:

– Cơ cấu là tập hợp các chi tiết có chức năng giống nhau hoặc khác nhau, liên kết với nhau để thực hiện một chức năng nhất định, ví dụ: dụng cụ, máy móc, thiết bị, chi tiết máy, cụm chi tiết máy, các sản phẩm khác, v.v…

– Chất là tập hợp các phần tử có quan hệ tương hỗ với nhau, được đặc trưng bởi sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử tạo thành và có chức năng nhất định. Chất có thể là hợp chất hóa học, hỗn hợp chất, ví dụ: vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm;

– Phương pháp là quy trình thực hiện các công đoạn hoặc hàng loạt các công đoạn xảy ra cùng một lúc hoặc liên tiếp theo thời gian, trong điều kiện kỹ thuật xác định nhờ sử dụng phương tiện xác định, ví dụ: phương pháp hoặc quy trình sản xuất, xử lý, khai thác, đo đạc, thăm dò, v.v…

– Vật liệu sinh học là vật liệu có chứa các thông tin di truyền, có khả năng tự tái tạo hoặc được tái tạo trong hệ thống sinh học, ví dụ như tế bào, gen, cây chuyển gen;

– Sử dụng một cơ cấu (hoặc một chất, một phương pháp, một vật liệu sinh học) đã biết theo chức năng mới là sử dụng chúng với chức năng khác với chức năng đã biết, ví dụ như sử dụng phomat làm thuốc chữa bệnh đau răng

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sáng chế. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *