So sánh quyền tác giả với quyền sở hữu công nghiệp.

Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp là hai đối tượng quyền mà Luật Sở hữu trí tuệ quy định bảo hộ. Để có thể phân biệt về bản chất, đối tượng hình thức bảo hộ, nội dung bảo hộ, thời hạn bảo hộ của hai đối tượng này trong bài viết dưới đây, Bris Law sẽ đưa ra các tiêu chí So sánh quyền tác giả với quyền sở hữu công nghiệp.

1. Giống nhau.

– Đây đều là những quyền sở hữu trí tuệ quy định tại luật sở hữu trí tuệ

– Quyền của chủ thể sáng tạo hoặc chủ thể sở hữu sáng tạo đó

– Bảo hộ cho quyền và lợi ích của chủ thể có quyền và tránh hành vi xâm phạm đến quyền được bảo hộ

– Những quyền này tạo sự phát triển cho ngành công nghiệp trí tuệ

– Không được bảo hộ nếu tác phảm vi phạm quy định pháp luật hoặc đạo đức

2. Khác nhau.

Tiêu chí Quyền tác giả Quyền sở hữu công nghiệp
Đối tượng Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

(Khoản 1 Điều 3)

Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

(Khoản 2 Điều 3)

Căn cứ phát sinh Kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

(Khoản 1 Điều 6)

-Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý: xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ (đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký)

– Tên thương mại: xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;

– Bí mật kinh doanh: xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó

(Khoản 3 Điều 6)

Hình thức bảo hộ Không bảo hộ về mặt nội dung mà chỉ bảo hộ hình thức Bảo hộ nội dung ý tương sáng tạo và uy tín thương mại
Thời hạn bảo hộ Điều 27 Luật SHTT Điều 93 Luật SHTT
Nội dung bảo hộ Quyền nhân thân (Điều 19) và quyền tài sản (Điều 20) – Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí: Quyền tài sản và quyền nhân thân ( Điều 122)

– Bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý: quyền tài sản

Giới hạn bảo hộ Điều 25 Điều 133 đến Điều 137
Đăng ký bảo hộ Không bắt buộc đăng ký nên không cần văn bằng bảo hộ Một số đối tượng không cần cấp văn bằng bảo hộ (bí mật kinh doanh và tên thương mại)

Trên đây là những tiêu chí mà Bris Law so sánh quyền tác giả với quyền sở hữu công nghiệp.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tiêu chí so sánh quyền tác giả với quyền sở hữu trí tuệ, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *