Tách đơn đăng ký sáng chế được hiểu như thế nào?

Sau khi nộp đơn đăng ký sáng chế, người nộp đơn có thể chủ động yêu cầu tách đơn hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ. Yêu cầu này được thực hiện trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Việc tách đơn đăng ký sáng chế được hiểu như thế nào? Bài viết dưới đây, Brislaw sẽ đề cập đến vấn đề này.

1. Tách đơn đăng ký sáng chế được hiểu như thế nào?

Tách đơn đăng ký sáng chế được hiểu là việc chủ đơn chủ động hoặc theo yêu cầu tách giải pháp kỹ thuật trong đơn sáng chế ban đầu thành một hoặc nhiều đơn khác nhau.

Việc tách đơn đăng ký có thể do chủ đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu phải tách đơn (tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách).

Đơn được tách ra sẽ mang số đơn mới nhưng vẫn được lấy ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đầu tiên( đơn bị tách)

Đối với mỗi đơn tách,người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Nếu việc tách đơn được tiến hành sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu thì  đơn được tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố.

Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

2. Hồ sơ tách đơn.

+ 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số: 01-SC Phụ luc A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, trên tờ khai đơn đăng ký sáng chế cần ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu)

+ 02 Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, trong đó đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách phải là đối tượng có trong đơn ban đầu và phải khác với đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn ban đầu sau khi bị tách;

+ Văn bản đề nghị tách đơn đăng ký giải pháp hữu ích/ sáng chế;

+ Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

+ Phí, lệ phí đơn tách được tính như đối với đơn ban đầu. Riêng đối với văn bản đề nghị tách đơn nộp cho đơn ban đầu cần nộp Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi 160.000 VNĐ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc tách đơn đăng ký giải pháp hữu ích, sáng chế. Hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *