Thay đổi về chia tách công ty TNHH, công ty cổ phần.

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định mới về hình thức chia tách Doanh nghiệp. Chúng tôi xin thông tin tới bạn đọc bằng bài viết dưới đây:

Chia, tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Nhưng không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động chia, tách. Theo đó, chỉ có công ty cổ phần và công ty TNHH được thực hiện hoạt động này. Các loại hình doanh nghiệp khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể tách doanh nghiệp.

Với Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định: công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách).

Với Luật Doanh nghiệp 2020 mới, quy định về hình thức tách công ty:

“Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách”

Ngoài ra, còn những quy định khác như Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện chia, tách công ty; Thủ tục tách công ty TNHH và công ty cổ phần.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, toà nhà 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com ; luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *