Thủ tục chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được thực hiện theo các bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế gồm các giấy tờ sau:

– 02 Tờ khai đơn đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số  01-SC Phụ lục A của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.

Lưu ý: Tờ khai đơn đăng ký ban đầu đánh dấu (x) vào ô “Yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế” thì đối với Tờ khai đơn chuyển đổi cần đánh dấu (x) tương ứng vào ô “Yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại.

– 02 Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Văn bản đề nghị chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Giấy ủy quyền (nếu đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp).

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì người nộp cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sỡ hữu công nghiệp.

Bước 3: Nộp phí, lệ phí.

Trường hợp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, người yêu cầu thay đổi đơn đăng ký nộp phí, lệ phí sửa đổi đơn như sau:

– Lệ phí nộp đơn (150.000VNĐ);

– Phí công bố (120.000VNĐ).

Bước 4: Xử lý hồ sơ.

Sau khi nhận được yêu cầu chuyển đổi đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục tiến hành thủ tục xử lý đơn chuyển đổi theo quy định tương ứng, nhưng không thực hiện lại các thủ tục đã tiến hành đối với trước khi có yêu cầu chuyển đổi.

Trên đây là trình tự, thủ tục thực hiện việc chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục trên, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *