Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục để doanh nghiệp thực hiện rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp phát sinh rất nhiều mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tượng khác. Thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

Giải thể doanh nghiệp làm phát sinh mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nội bộ doanh nghiệp, bạn hàng, đối tác và cơ quan nhà nước. Do đó, việc giải thể phải thông báo đến cơ quan quản lý và được công bố rộng rãi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Có hai hình thức giải thể là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.

Trình tự thủ tục giải thể tự nguyện:

+ Thông qua quyết định giải thể của công ty;

+ Thông báo công khai quyết định giải thể;

+ Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty;

+ Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trình tự thủ tục giải thể bắt buộc của doanh nghiệp:

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp về tình trạng giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

+ Ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này;

+ Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ;

+ Nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp;

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng tải cập nhật tình trạng mới của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể bao gồm:

+ Thông báo giải thể doanh nghiệp;

+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách nợ đã thanh toán;

+ Con dấu và đăng ký mẫu dấu;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *