Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu là việc người người nộp đơn có ý kiến trái với ý kiến của Cục sở hữu trí tuệ hoặc không đồng ý với quyết định mà Cục sở hữu trí tuệ đã công bố. Việc khiếu nại này phải được tiến hành đúng trình tự thủ tục để được cơ quan có liên quan giải quyết. Bài viết dưới đây sẽ trình bày chi tiết về thủ tục khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, mời quý bạn đọc theo dõi.

1.Ai có quyền khiếu nại?

Người nộp đơn và mọi cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến thông báo, quyết định liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu do cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành (ở đây là Cục sở hữu trí tuệ) đều có quyền khiếu nại lên Cục sở hữu trí tuệ hoặc khởi kiện lên cơ quan tòa án theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thời hạn  khiếu nại

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu, người có quyền khiếu nại được khiếu nại lần đầu. Trong thời hạn 30 ngày tiếp theo nếu khiếu nại lần đầu không được giải quyết, hoặc từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền khiếu nại được khiếu nại lần thứ hai.

Đơn khiếu nại phải được nộp cho Cục sở hữu trí tuệ đúng thời hạn nêu trên, nếu không Cục sẽ không xem xét đơn.

3. Trình tự giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (khiếu nại lần một), Cục sở hữu trí tuệ sẽ có ý kiến trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại.

Nếu không đồng ý với ý kiến của Cục sở hữu trí tuệ, người khiếu nại có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ hoặc Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính.

4. Hồ sơ khiếu nại bao gồm

  • Tờ khai
  • Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại: trong đó phải nêu rõ họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan
  • Bản sao quyết định bị thông báo của Cục sở hữu trí tuệ
  • Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại của Cục sở hữu trí tuệ (nếu khiếu nại lần hai)
  • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện)
  • Chứng từ nộp phí, lên phí

Nếu bạn còn có thắc mắc gì về thủ tục khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Tầng 6, 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *