Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc chủ sở hữu sáng chế phải chuyển quyền sử dụng cho một người khác mà bản thân chủ sở hữu không muốn. Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế gồm các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Đối với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng; y tế; an sinh xã hội; và các nhu cầu cấp thiết của xã hội: Hồ sơ yêu cầu gửi đến Bộ và các cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực liên quan.

Hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khác: Hồ sơ yêu cầu nộp tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ. Có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (yêu cầu ra quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế không có căn cứ xác đáng):

+ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối; trong đó có nêu rõ lý do. Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cũng có thẩm quyền ra thông báo. Và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ có ý kiến.

+ Nếu người nộp hồ sơ không có ý kiến hoặc có ý kiến không xác đáng. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ/Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra thông báo từ chối buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế;

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, y tế, an sinh xã hội và các nhu cầu cấp thiết của xã hội:

  • Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ sao gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Cục Sở hữu trí tuệ).
  • Cục Sở hữu trí tuệ cho ý kiến và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ gửi ý kiến phản hồi đối với ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu không đồng ý thì phải nêu rõ lý do.
  • Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

+ Yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế liên quan đến các trường hợp khác:

  •  Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về yêu cầu chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc cho người nắm giữ độc quyền sáng chế. Và yêu cầu người đó có ý kiến bằng văn bản.
  •  Yêu cầu các bên thương thảo lại để ký hợp đồng chuyển giao (nếu cần thiết).
  •  Nếu các bên liên quan không đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

+ Ghi nhận quyết định vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Thời hạn thực hiện là trong vòng 01 tháng kể từ ngày kí quyết định. Và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *