Thủ tục thành lập hộ kinh doanh hiện nay

Hộ kinh doanh là mô hình phù hợp khi quy mô kinh doanh nhỏ. Để đi vào hoạt động, sản xuất, phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh được quy định như sau:

1. Thành phần hồ sơ

Theo quy định pháp luật hiện nay, để thành lập hộ kinh doanh chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu)
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân/nhóm cá nhân thành lập. Ví dụ: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

Lưu ý: Các giấy tờ chứng thực cá nhân còn trong thời hạn sử dụng.

  • Biên bản họp các thành viên trong hộ thống nhất thành lập nếu hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Biên bản họp phải lập thành văn bản, có chữ ký của các thành viên thành lập hộ.

2. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Quy trình, thủ tục thành lập được quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có quyền thành lập hộ kinh doanh tự thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ của hộ, cơ quan nhà nước phải trao Giấy biên nhận cho người nộp.

Sau đó, tiến hành xử lý hồ sơ trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. Có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Hồ sơ không hợp lệ

Cơ quan đăng ký kinh doanh: phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Trường hợp 2: Hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đáp ứng các điều kiện về ngành nghề, tên hộ và phí liên quan. Trường hợp này, cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trừ khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận, hộ kinh doanh có quyền hoạt động tại địa điểm đã đăng ký. 


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *