Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được hiểu như thế nào?

Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Vậy tính mới của kiểu dáng công nghiệp được hiểu như thế nào? Tiêu chí đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp ra sao? Bài viết dưới đây, Brislaw sẽ đề cập đến nội dung này.

1. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được hiểu như thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.
Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

2. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp phải đạt được các tiêu chí nào?

● Kiểu dáng công nghiệp có sự khác biệt cơ bản, rõ rệt với những kiểu dáng đã bộc lộ công khai. Hay nói cách khác, kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ không được đồng nhất hoặc tương tự gần giống đến mức gây nhầm lẫn với những kiểu dáng đã tồn tại trước đó.

● Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp phải tạo ra được một ấn tượng thẩm mỹ (thông qua thị giác) và phải phân biệt được với kiểu dáng công nghiệp đã biết khi quan sát tổng thể bằng mắt thường.

● Kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt cơ bản với nhau nếu chỉ khác biệt bởi các đặc điểm tạo dáng không dễ dàng phân biệt và ghi nhớ được, các đặc điểm đó không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

● Kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ chưa bị bộc lộ công khai ở bất cứ đâu, dưới bất cứ hình thức nào tính đến ngày nộp đơn. Kiểu dáng công nghiệp có thể bị bộc lộ thông qua các cách như: sử dụng kiểu dáng công nghiệp, mô tả bằng văn bản như phát hành các ấn phẩm, trưng bày trong các cuộc triển lãm, qua bài giảng hoặc được bộc lộ dưới hình thức khác trước ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ mà một chuyên gia trung bình trong lĩnh vực đó có thể nắm được bản chất của kiểu dáng công nghiệp.

● Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được đặt ra trên phạm vi toàn thế giới.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tính mới của kiểu dáng công nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thức sau:

Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 6, số 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096 551 9921

Email: info@brislaw.com

Website: brislaw.com và luatsohuutritue.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *